Instrumenten
 
De vanligaste instrumenten i en balalajkaorkester.
Saknad i bilden är "Bajan"
Bilden tagen i "Andrejev museum" i Bezhetsk, Ryssland 1992

För mer information om instrumentet klicka på bilden av det.


Balalajka
 
Balalajkan är ett tresträngat långhalsat lutinstrument med en trekantig kropp. Den finns i flera olika storlekar såsom piccolo, diskant, prim, sekund, alt, bas och kontrabas. De mindre instrumenten hålls mellan knäna och strängarna slås an med den högra handens fingrar. Balalajkan används solistiskt eller som ensembleinstrument, men kan också användas för ackompanjemang.

Den äldsta noteringen om balalajkan finns från 1688, då två spelmän i Moskva stod åtalade för att ha stört ordningen med sitt balalajkaspelande.

De första balalajkorna var mycket primitiva. På 1880-talet rekonstruerades och förbättrades instrumentet av musikforskaren och kompositören Vasilij Andrejev. Tillsammans med sju andra musikentusiaster grundade han den första balalajkaorkestern 1887. Deras första konsert ägde rum i S:t Petersburg den 18 mars 1888

Instrumentet blev känt i Sverige 1914 när den "Storryska orkestern" skapad och ledd av V. Andrejev gav konsert på Baltiska Utställningen i Malmö. I det moderna Ryssland har balalajkan fått en mycket framskjuten plats och erhållet ställningen som nationalinstrument.

Domra
 
Domran är ett tre eller fyrsträngat instrument som spelas med ett plektrum. Den har halvklotformad kropp, klangen påminner om mandolinens men är tjockare.

.

Namnet domra förekommer i den ryska litteraturen redan under 1500-talet. Domran var under denna tid framför allt ett instrument för gycklare. Under 1600-talet förföljdes gycklarskrået av tsaren och kyrkan, vilket ledde till att instrumenten slogs sönder och brändes. Därmed försvann domran totalt. Dokumentationen var bristfällig , det fanns inga avbildningar och endast några mindre noteringar.

 

I slutet av 1800-talet rekonstruerades den tresträngade domran. Den byggdes i storlekar liknande violinfamiljens, piccolo, prim, alt, tenor, bas och kontrabas. Den fyrsträngade domran skapades i början av 1900-talet, den stäms med violinen som förebild.
Blåsinstrument
 
 

Zjalejkan är ett mycket primitivt blåsinstrument av rörblad-typ med genomträngande och nasal ton.
I orkestern används också tvärflöjt och blockflöjt.

Bajan
 
Dragspelet kom till Ryssland på 1850-talet. Instrumentet tillverkades i åtskilliga typer och blev snabbt så populära att de hotade slå ut andra folkinstrument. I slutet av 1800-talet kom det ryska dragspelet, bajan, med omvänd knappuppsättning. Det är ofta treradigt och har ett annorlunda ljud både i diskant och bas.
 
Gusli
 
 
Gusli En rysk motsvarighet till cittran med anor från 600-talet.
Det spelas med plektrum. Med vänsterhanden dämpar man de strängar som inte skall ljuda.

Mer om Gusli
på engelska
Rytminstrument
 
 
Effekt och rytminstrument hör naturligtvis hemma i den ryska musiken. Vi använder oss bland annat av tamburin, bjällror, triangel, cymbaler, rubêl, treshotka, klangspel och naturligtvis ryska träskedar