In Memoriam


2016
Eva Lundberg, Stockholm, har hastigt gått bort, i en ålder av 62 år.
         Med Evas bortgång har ett ljus släckts i många människors musikliv. Hon strålade av musikalisk entusiasm och kreativitet. Man blev glad av att möta henne.

       Under många år var Eva lärare vid Höglandsskolan i Bromma, de sista åren som förstalärare. Där var hon en drivande kraft i mycket, inte minst vid det årliga skapandet av skolans Samling, ett musikaliskt teaterevenemang där eleverna kunde framföra sina kreativa idéer i ord och musik. Med aldrig sinande uppslagsrikedom skapade hon tillsammans med eleverna upplevelser som de som deltog och de föräldrar och närstående som satt i publiken inte kommer att glömma.

Evas musikliv var mångfacetterat. Hon framträdde på många scener, i olika genrer. Hon var sångsolist i Balalajkaorkestern Kazbek under flera decennier och deltog som sådan vid ett stort antal konserter inom och utom landet. Hon spelade fiol och balalajka, och sjöng tillsammans med framstående solister, inte minst vid musikresor till Ryssland. Hon framträdde också tillsammans med många små grupper. Tillsammans med sin make, operasångaren Anders Bergström, förde hon ett synnerligen rikt musikliv.

          Eva var en stark initiativtagare i mycket. upplägg av de framträdanden som vi fick tillfälle att musikaliskt samverka med henne i, var inspirerade av henne. Hennes musikaliska omdöme var suveränt, man kunde alltid fråga henne till råds. Som väl är finns flera inspelningar där Eva sjunger folkvisor, svenska, ryska, utomeuropeiska. Vi som var med henne i musiken kan glädja oss åt alla minnen, och vi kan lyssna på hennes vackra och klara röst som alltid kommer att finnas med oss.2021
Barbro Ehrenberg-Sundin (1942 – 2021), Lidingö och Söromåsen, har oväntat avlidit i en ålder av 79 år. Hon efterlämnar maken Håkan samt barnen Erik och Paulina med familj.

Barbro var anställd som språkexpert i Regeringskansliet åren 1980 - 2007. Hennes uppgift var bland annat språkgranskning av författningar och andra texter. Hon hade en viktig roll i Klarspråksgruppen som syftade till att modernisera författningsspråket med inriktning mot att skapa tydliga myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk, och hon var en av författarna till boken Krångelspråk blir klarspråk.

Barbro fick flera priser för sitt arbete. 2004 tilldelades hon Svenska akademins pris för framstående förtjänster.

För oss som ägnar intresse åt balalajkamusik – med dess ryska tradition – var Barbro en oerhörd tillgång. Hon var en suverän balalajkaspelare, musikalisk ledare i vår orkester och solist på primbalalajka.

Hennes talang för att organisera och planera framträdanden och konserter var imponerande. Många musikaliska resor i främmande länder, särskilt Ryssland, var frukten av hennes och maken Håkans planering. Många konserter likaså. Åtskilliga besök kom också att äga rum nära deras andra hem i Hälsingland, där vi togs emot med stor generositet. Ofta var Moskvakvartetten med som solister.

Barbro hade vänner i alla länder där balalajkamusiken lever aktivt. Hon var ett föredömligt exempel på hur musiken kan bygga broar. Framträdanden tillsammans med andra orkestrar, inte minst i Moskva och Jaroslavl, byggde på gemensam musikalisk planering. Utbyte av arrangemang och solistpartier utgjorde – och utgör - en fin grund för musikalisk gemensamhet länder och musikanter emellan.

Mellan de nordiska ländernas balalajkaorkestrar finns en nära vänskap, och vi har spelat tillsammans många gånger i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Det var alltid Barbro som var primus motor i dessa gemensamheter. I och med Barbros bortgång har Kazbek och balalajkamusiken förlorat en förgrundsgestalt. Tomheten efter henne kommer vi att försöka fylla genom att ofta spela de melodier vi vet att hon tyckte särskilt mycket om.2022
Bertil Runefelt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 97 år. Han sörjs närmast av hustru Yvonne och barn, samt en värld av musikanter.

Bertil var en musikalisk legend. Från att tidigt ha organiserat balalajkaspel vid Södra Latins gymnasium , fortsatte han med att samla musikgrupper och musikvänner från många håll. Det är över tid fråga om många olika orkestrar, ofta baserade på balalajkor och domror. Tidigt samverkade han med den fenomenale Michail Sotnikow, en musiker från öst som han träffat i sin musikhandel i Gamla Stan.

På 70-talet bildade han Kazbek, en orkester med namn från Kaukasus. Man spelar ukrainsk och rysk folkmusik, och har spelat på många scener, i Ryssland, USA och särskilt i de nordiska huvudstäderna.

De flesta länder har egna balalajkaorkestrar. Överallt har Bertil varit i musikaliskt fokus. Resorna på flodbåt längs Volga har skapat oförglömliga minnen. Vid strandhugg längs floden möttes vi av lokala orkestrar. Språk var ofta inte väsentligt, musiken räckte. Man kunde inköpa kvalitetsinstrument för en rimlig penning, instrument som var inspirerande när vi kom hem.

Bertil var en vän av all folkmusik. Folkdanslag var välkomna i hans hus. Folkmusik i många länder har ofta likheter och gemensamma låtar.

Själv valde Bertil att spela primdomra, ett fundamentalt melodibärande instrument, centralt i alla balalajkaorkestrar. Han spelade även andra instrument, t ex cittra. Ofta fick han spela Harry Lime Theme, från Den tredje mannen. Bertil tyckte alltid om låtar med melodi, som gärna fick vara sångbara. Folkmusiken från öst, med sina växlingar mellan dur och moll, stod honom nära.

Bertil hade en underbar humor. Han fick oss alla att skratta på repetitionerna. Han spred glädje vart han gick, och hade ett fantastiskt nätverk av musikvänner.

Han hade en favoritmelodi, Moldavanka. Han finns alltid med oss när vi nu spelar den. Men nu spelar han sitt inledande soloparti från en annan, och evig plattform.2022
Håkan Sundin, Lidingö, har avlidit i en ålder av 83 år. Hans hustru Barbro har för en tid sedan också lämnat oss. De efterlämnar barnen Erik och Paulina och barnbarn.
Håkan var en fantastisk initiativtagare. Med litterära produktioner, med stundom glänsande presentationer och med idéer som aldrig tycktes sina skapade han insikt och glädje. Hans humor var uppfriskande, stundom burdus, han spred värme.
Hans verksamhet var mångfacetterad. Här finns särskild anledning att påminna sig hans utomordentliga insatser för musiken. Håkan var en folkmusikens vän som ägnade särskilt intresse åt musik i den östeuropeiska traditionen. Hans fina språkkunskaper kom ofta väl till pass i detta sammanhang. Oräkneliga är de initiativ han skapat.
De som särskilt fick njuta frukterna av detta var musikanterna i balalajka¬orkestern Kazbek. För denna orkester kom han att bli ett fundament. Han kunde ta fram dragspelet och spela med, men hans främsta insatser bestod av att ta initiativ.
Tillsammans med sin hustru Barbro, som spelade primbalalajka, skapade han från och med 1980-talet hundratals uppmärksammade musikaliska evenemang. Det rörde framträdanden för samverkande orkestrar, det rörde kammarmusikaliska konserter med särskilt framstående solister, det rörde stämningsfulla musik¬stunder i många kyrkor. Håkan möttes av stor förståelse för dessa suveräna insatser, och fick många vänner i och kring musiken. Han skapade möjligheter för musik.
För oss som musicerade var kanske hans suveränt arrangerade resor, stundom med flodbåt genom främmande länder, bland de mest minnesvärda upplevelserna. Här fick vi verkligen erfara hur musiken kan bygga broar. Håkans insatser i dessa sammanhang var oöverträffade.
Hustru Barbro tog ofta musikaliska initiativ, Håkan lade ned mycket engagemang på att se till att allt verkligen blev av. Många musikvänner är honom djupt tack skyldig för att han gjort det möjligt att få njuta av så härliga musikaliska upplevelser.