Fakta om föreningen

Balalajkaorkestern Kazbek skapades 1975 och har hämtat mycket av sina musikaliska intryck från emigrantryssars musik i 1930- och 40-talen i Stockholm. Sedan dess har repertoaren utvecklats med annan östeuropeisk musik och arrangerad rysk folkmusik.
Man repeterar vanligtvis torsdagar i hemmiljö. Under Bertil Runefelts ledning har orkestern givit regelbundna konserter och framträdanden.
Orkestern har framträtt i massmedier, i kyrkor, på bjudningar och på företagsfester, spelat för hemlösa.
Kazbek har under 1990-talet deltagit i ett flertal balalajka-festivaler i Ryssland och kryssat på Volga med balalajkaorkestrar från hela världen. Orkestern har besökt många andra länder i både Europa och USA.
I Berwaldhallen inbjöd orkestern i januari 2002 till en stor festival med 180 internationella balalajkamusiker. I maj 2004 arrangerades på Gamla Musikaliska Akademin, vid Nybrokajen 11 i Stockholm, den Andra internationella balalajkafestivalen med 100-talet deltagare från Norden och Ryssland.
Sommaren 2005 gjorde orkestern en turné på norra Gotland, och sommaren 2006 arrangerade orkestern den Tredje internationella balalajkafestivalen i Hälsingland. 2007 genomfördes en turné med konserter i flera orter i trakten kring Bollnäs och i maj månad gästades Köpenhamn för deltagande i Nordisk Balalajkafestival. 2008 blev det många födelsedagar och bröllop. 2011 var orkestern värd för BDAA Convention. En festival med deltagare från Europa och USA. 2013 deltog orkestern i en internationell balalajkafestival i Jaroslavl i Ryssland. 2014 firades Maestro Bertil Runefelts 90-årdag med en stor konsert i Stockholm. 2015 celebrerades orkesterns 40-årsjubileum med en stor konsert i folketshus Alvik.
Sommaren 2019 deltog orkestern i 14:e internationella festivalen för folkinstrumentorkestrar i Jaroslavl i Ryssland.
Sju musikanter från Kazbek tillsammans med fyra balalajkister från Siljansbygdens balalaikor och en liten förstärkning från Struni Rusi skapade en fullständig orkester.

Deltagare i Kazbek är 2024:
Primbalalajka:
Marianne Ehnvall, Ingar Gezelius, Kerstin Sartz
Altbalalajka:
Sten Lundqvist, Tomas Ohlin
Basbalalajka:
Olle Larsson, Inga Nyman
Kontrabasbalalajka:
Per Demérus
Primdomra:
Natalia Leliouk, Margareta Bäckström, Clara Hultqvist
Altdomra:
Per Ambrosiani, Anna Westman
Dragspel, Bajan:
Maina Gummesson, Valeriy Dralov

Percussion:
Tomas Ohlin, Irina Kan,
Clara Hultqvist
Sång:
Irina Kan, Clara Hultqvist,
Marina Esjtjiganova

Styrelsen:
Ordförande:
Sten Lundqvist
Sekreterare:
Kerstin Sartz
,
Kassör:
Marianne Ehnvall
Musikalisk ledare:
Olle Larsson