Bilder från verksamheten 2015

  7 mars 2015
Vernisage på Scandic hotell
Bromma
  15 mars 2015
Gäster hos Uppdraget (Uppsala dragspelsorkester)
  16 april 2015
Färdknäppen på Söder i
Stockholm
 

8 november 2015
Viscafé Trappan
Vällingby

  22 november 2015
Jubileumskonsert i Alviks Folketshus