Bilder från verksamheten 2014

  15 februari 2014
Vernisage på Scandic hotell
Bromma
  16 mars 2014
Firandet av Bertil på hans
90-årsdag
Brommasalen, Alviks kulturhus
  16 - 17 augusti
Avesta Teater
 

23 augusti
Svensk-rysk-ukrainsk
konsert
Norra Real, Stockholm