Bilder från verksamheten 2013

  2 februari 2013
Rysk jul på Etnografiska museét,
Stockholm
 

16 februari 2013
Vernisage på Scandic Hotell,
Brommplan, Stockholm

  Västerhaninge 27 april 2013
Ett arrangemang i samarbete med Rädda barnen
  Pråmen Nordens ljus
15 maj 2013
  Larsberg Lidingö 18 maj 2013
Ett arrangemang tillsammans med kören Blommiga Sjalen
 

Jaroslavl, Ryssland
22 - 25 maj 2013

 

Biblioteket på Medborgarplatsen
den 26 september 2013

tillsammans med kören Rabina

  Färdknäppen 12 oktober
Pers 70-årsfest
  Larsberg Lidingö
17 november 2013

Ett arrangemang tillsammans med kören Blommiga Sjalen