Bilder från verksamheten 2012

  4 februari
Kazbek spelar i inledningen till Brommakonstnärernas årliga vernisage på Scandic Hotel i Bromma
  15 mars
Konsert för boende i kollektivet Färdknäppen på Södermalm i Stockholm
 

16 september
Ett stort antal äppelvänner träffades, såg till ”sina” träd, plockade frukt, lyssnade på föredrag av en expert/pommolog m m.

  13 oktober
Bollnäs kulturnatta
  14 oktober
Orsjöborg i arrangemang av Simeå musikförening
11 november
Kista bibliotek i samarbete mëd Stockholms stad