Inspelning av nya CD'n i studio den 4-6 mars 2011


Jamie Fawcus sköter det tekniska under inspelningen.Dragspelet får en liten ljuddämpande matta


Olle kollar att instrumenten är stämda


Inspelning

Åter till sidans topp