21 april 2007
Piperska Muren, Kungsholmen Stockholm


Konserten avhölls inför en härlig publik från Statens sjuksköterskeskolas kamratförbund
på Piperska Muren, Stockholm.


Lokalen var lång och smal och väldigt varm.


Jonas framför "Svarta ögon"