8 februari 2007
Kollektivhuset Färdknäppen, Södermalm Stockholm


Kazbek spelar på årets konsert för publiken i kollektivhuset Färdknäppen
Lite fika efter konserten!