Bilder från verksamheten 2001

  28 april
Pavlovskis balalajkaorkester fyllde
65 år i Köpenhamn
  26 juni - 4 juli
deltog Kazbek i
IV International Festival - "Strings of Russia"
En resa på Moskvafloden och Volga